–โลโก small         กล่องข้อความ: INTERGAMESPARK UDONTHANI        โลโก small

 

รายงานสดผล

การแข่งม้าชิงถ้วยเกียรติยศ

วันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563

ระยะ 1,000 เมตร

 

ภาพถ่ายม้าชนะ

เที่ยว/ชั้น

ชนะที่ 1

ชนะที่ 2

ชนะที่ 3

ชนะที่ 4

เที่ยวที่ 1

ไทย ชั้น 2

เที่ยวที่ 2

เทศ ชั้น 2

เที่ยวที่ 3

ไทย ชั้น 1

เที่ยวที่ 4

เทศ ชั้น 1

เที่ยวที่ 5

ไทย ชั้น 3

ไม่มีการแข่งขัน

เที่ยวที่ 6

ไม่มีการแข่งขัน

เที่ยวที่ 7

ไม่มีการแข่งขัน

เที่ยวที่ 8

ไม่มีการแข่งขัน

เที่ยวที่ 9

ไม่มีการแข่งขัน

เที่ยวที่ 10